Pakiety

Pakiety kształtują się następująco:

  • Pakiet czterogodzinny – pobyt dziecka w godzinach 10:00-14:00
    opłata 800,00 złotych,
  • Pakiet ośmiogodzinny – pobyt dziecka w godzinach 8:00-16:00
    opłata 950,00 złotych,
  • Pakiet dziewięciogodzinny – pobyt dziecka w godzinach 7:30-16:30
    opłata 1050,00 złotych.

Oferujemy dzieciom:

• otoczenie sprzyjające kreatywności – stymulujące wszechstronny rozwój w zależności od indywidualnych cech i potrzeb dziecka

• samodzielność w działaniu, autonomię dziecka w zakresie zaspokajania swoich potrzeb (same decydują w zakresie jedzenia, snu, higieny)

• rozwijanie kompetencji społecznych i indywidualnych

• rozwijanie krytycznego myślenia poprzez umożliwienie dzieciom podejmowania własnych wyborów, nieskrępowanej aktywności wynikającej z osobistych predyspozycji

• rozwijanie indywidualności dziecka poprzez kształtowania zdrowego poczucia własnej wartości
– stymulowanie postaw proekologicznych

Oferujemy rodzinom:

• wsparcie, pomoc, współpracę

• warsztaty, szkolenia

• współuczestniczenie w życiu przedszkola

• indywidualne konsultacje dla rodzin

Aby uczyć tolerancji i otwartości będziemy zapraszać do współpracy anglojęzycznych wolontariuszy z różnych krajów – w ten naturalny sposób dzieci będą się również uczyły języka angielskiego.

Rekrutację prowadzimy przez cały rok.

Ilość miejsc jest ograniczona. W celu zapisania dziecka do Ogrodu prosimy o kontakt telefoniczny i umówienie się z nami na spotkanie.

Przyjmujemy dzieci w wieku przedszkolnym.
Jest możliwość przyjęcia dziecka przed ukończeniem 3 lat. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.

Godziny otwarcia od 7:30 do 16:30

Telefon kontaktowy: 607 589 032
e-mail: info@ogrodedukacyjny.com